Poděkování za účast na shromáždění

Vážení vlastníci,

rádi bychom poděkovali Vám všem, kteří jste se zúčastnili včerejšího shromáždění vlastníků bytových jednotek jak osobně, tak prostřednictvím udělených plných mocí a pomohli dosáhnout jeho usnášeníschopnosti hned napoprvé.

Také Vám chceme velice poděkovat za projednání navržených bodů a věcný přístup k diskuzi. Vašich věcných připomínek a podnět si vážíme a budeme s nimi do budoucna pracovat.

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek se na nás či správce neváhejte obrátit.

Výbor SVJ

Námitky k projektu další výstavby Ekospolu

Výbor KB3 podal námitky k územnímu řízení "Obytné domy Werichova", úvodní potvrzená strana zde

Plné znění zde

 

Petice proti žádosti Finepu

Petice proti návrhu Finepu, který žádá navýšení kapacity funkčních ploch bytové zástavby o 75 % na pozemcích určených k zastavění mezi Barrandovem a Holyní. Takové navýšení představuje výrazné ohrožení kvalitního bydlení na západním Barrandově. Petici možno elektronicky podepsat zde.

Více informací na http://lepsibarrandov.cz/

 

Zákaz pohybu psů v átriích

respektujte prosím zákaz pohybu psů v átriích bytového domu

Upozornění strážní služby

  • uzamykejte vchody v čase 0:00 - 5:00
  • uzamykejte svá vozidla i v garážích
  • pohyb podezřelých osob v domě hlašte strážní službě

 

Udržujte prosím pořádek

  • nezanechávejte odpadky před vchody do bytů
  • dbejte řádného dozoru nad psími mazlíčky
Joomla Templates - by Joomlage.com