Petice proti žádosti Finepu

Petice proti návrhu Finepu, který žádá navýšení kapacity funkčních ploch bytové zástavby o 75 % na pozemcích určených k zastavění mezi Barrandovem a Holyní. Takové navýšení představuje výrazné ohrožení kvalitního bydlení na západním Barrandově. Petici možno elektronicky podepsat zde.

Více informací na http://lepsibarrandov.cz/

 

Loupeže v komorách

V poslední době došlo v našem domě k několika pokusům o vloupání do komor. Ve všech případech došlo k rozlomení cylindrické vložky, která byla po pokusu o vniknutí do komory vsunuta zpátky do dveří, takže vloupání nebylo na první pohled zjevné. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost tomu, kdo se po domě pohybuje, zavírejte vchodové dveře a příležitostně kontrolujte své komory. V případě podezření na nekalou aktivitu kontaktujte ostrahu (tel. 778 449 915).

Nátěr balkónového zábradlí

V případě Vašeho zájmu o nátěr balkonového zábradlí proveďte objednávku na novak@ppmas.cz
V objednávce prosím uveďte číslo bytu, jméno a telefonní kontakt pro Vaše další kontaktování před zahájením prací.

Zákaz pohybu psů v átriích

respektujte prosím zákaz pohybu psů v átriích bytového domu

Upozornění strážní služby

  • uzamykejte vchody v čase 0:00 - 5:00
  • uzamykejte svá vozidla i v garážích
  • pohyb podezřelých osob v domě hlašte strážní službě

 

Udržujte prosím pořádek

  • nezanechávejte odpadky před vchody do bytů
  • dbejte řádného dozoru nad psími mazlíčky
Joomla Templates - by Joomlage.com